Anatomi – 1.Tekrar

Ders programı; 1.Gün – Solunum – Dolaşım 2.Gün – Kemik – Eklem – Kas 3.Gün – Nöroanatomi – Duyu 4.Gün – Sindirim – Ürogenital