Forum

Konu ve mesaj oluşturabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Kura İşlemleri, Atama ve Mecburi Hizmet

Öğrencilikteki son gününüzün ardından Sağlık Bakanlığı'nın (www.saglik.gov.tr/YHGM) web sitesindeki kura arşivi bölümünde isminizin yayınlanmasını takip etmelisiniz. İsim listesi öğrencilik son gününün ardından yaklaşık üç hafta içinde yayınlanır. İsim listesi yayınlandıktan sonra tercih süresi başlar ve bu süre üç gün sürer. Kurada 10 adet tercih hakkınız vardır. Burada önemli olan tercih yapacağınız bölgenin durumu, tercih yapacağınız kurum, kadro sayısı gibi özelliklerdir. Ayrıca kura şu şekilde işler; önce tercih yapan adayların kuraları yapılır ve herkesin ilk tercihine göre seçim yapılır. Örneğin Silopi TSM 3 kişi alacak ve 5 kişi tercih etmişse önce bunların arasında kura çekilir ve 3 kişi belirlenir. Ardından diğer kadrolar için de bu yapılır. Burada unutulmaması gereken puan sıralaması olmayıp tamamen kura şeklinde tercihlere yerleşildiği için en kötü tercihinizi 10'a değil en fazla 3 veya 4'e bırakmalısınız. Bunu şöyle de söyleyebiliriz; örneğin kuraya 4000 doktor katılıyorsa ilk tercihine yaklaşık 3200, ikinci tercihine yaklaşık 500, üçüncü tercihine ise yaklaşık 200 kişinin yerleştiğidir. Yani ilk iki tercih herkesin tercih edebileceği güzel yerler olabilir ama 3. ve 4. tercihler mutlak surette sizin en son gitmeyi istediğiniz yerler olmalı ki daha kötü tercihlere kalmayasınız. Tercih yapan adayların kuraları bittikten sonra boş kalan kadrolar için genel kura yapılır. On tercihine de yerleşemeyen veya hiç tercih yapmayan adaylar boş kalan yerlere genel kura ile atanır.

Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılır. PBS üzerinden başvurular kesinleştirildikten sonra tercih formunun çıktısı alınır. Bu çıktıyı; Sağlık Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar çalıştıkları kurum amirine veya notere, diğer adaylar (yeni mezunlar) notere onaylatır. Adli sicil kaydını beyan eden imzalı dilekçeler, noterden onaylatılmış tercih formlarıyla birlikte takvimde ilan edilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığına gönderilir. Onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunan adayların tercihleri geçersiz sayılır. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılan adaylar boş kalan kadrolara genel kura ile yerleştirilir.

Başvuru yapan adaylar evraklarını ilan edilen süre içerisinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi, Mithatpaşa Cad. No:3, 06434, Sıhhiye/ANKARA adresine kargo veya APS ile gönderir veya elden teslim eder. Elden teslimi adayın kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi yapabilir. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Tercih başvuru evraklarının gönderilmesi gereken son tarihinin ardından yaklaşık 3 gün içerisinde kura yapılır ve sonuçlar açıklanır. Kuranın ardından tebligat yayınlanır. Tebligat yayınlandıktan sonra; ikamet ettiği ile atanan adaylar hemen ertesi gün, başka ile atanan adaylar ise en fazla 15 gün içerisinde atandıkları kurumda başlangıçlarını yapmalıdırlar. 15 gün içerisinde başlangıcını yapmayan adaylar müstafi, yani istifa etmiş sayılır. Öğrenciliğin son günü ile tebligat yayınlanması arasında yaklaşık iki aylık bir süre vardır. Tercih yaparken mümkünse tercih edilecek yerler aranmalı, o kurumda çalışanlardan bilgi alınmalıdır. Ayrıca tercih edilecek yerin gelişmişlik düzeyine bakılmalı çünkü oradaki mecburi hizmet süresi buna göre belirlenmektedir.

Göreve başlarken teslim edilecek evraklar; 6 adet vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu, askerlik durum belgesi, adli sicil durum belgesi, sağlık raporu (657 sayılı kanunun 48’inci maddesi hükmü gereği doktorluk yapabileceğine dair tek hekimden alınan sağlık raporu).

 

Mecburi Hizmet Nedir?

Mecburi hizmet; atanılan yere göre değişmekle birlikte 300 - 600 gün arasındaki bir süreyle görev yapma zorunluluğudur. Mecburi hizmeti yeni mezun doktorlar, uzman olan doktorlar ve yan dal uzmanı olan doktorlar yapmaktadır. Her mecburi hizmet birbirinden ayrıdır. Yani yeni mezun olunca mecburi hizmet yapılır, uzman olunca bir daha mecburi hizmet yapılır, yan dal uzmanı olunca da tekrar mecburi hizmet yapılır. Mecburi hizmet süresi içerisinde askerlik yapılabilir ancak askerlik süresi mecburi hizmetten düşülmez.

 

Yeni Mezun Doktorlar

Fakülteyi yeni bitiren doktorların isimleri fakülteler tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilir ve böylece atama işlemleri başlar. Sağlık Bakanlığı'na iletilen isimler biriktirilir ve her atama öncesinde o atamaya katılacak olan doktorların isimleri bakanlık tarafından internetten duyurulur. Bu duyurunun ardından da yaklaşık 1 ay içerisinde kura çekilir ve her doktorun görev yeri belli olur. Kura çekiminden sonra tebligat yayınlanır ve bu tebligatın ardından da 15 gün içerisinde göreve başlamak gerekir. Tüm bu işlemler, haziran ayı sonunda fakülteyi bitiren bir doktor için eylüldeki TUS'tan önce göreve başlamak anlamına gelir. Göreve başlarken şu evraklar hazır bulundurulmalıdır; 6 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı örneği, mal bildirim beyanı, askerlik durum belgesi, sağlık raporu (doktorluk yapabileceğine gösterir tek hekim sağlık raporu).

 

Tercih, Kura ve Göreve Başlama

Sağlık Bakanlığı tarafından internette kurada yer alan kişilerin ataması yapılır. Yani isminiz kura listesinde yoksa o atamada siz de yoksunuz demektir. Kura listesinin ardından bir süre sonra tercih yapma dönemi başlar. Her doktorun 10 tercih hakkı vardır. Önce herkesin birinci tercihteki yerleştirmesi yapılır. Bu şu demektir birinci tercihine atanamayan bir kişinin ikinci tercihine atanma olasılığı daha az, üçüncü tercihte ise daha da az demektir. Örneğin o atamaya 4000 doktor katılıyorsa bunların yaklaşık olarak 3200 tanesi ilk tercihine, 500 tanesi ikinci tercihine, 200 tanesi ise üçüncü tercihine atanacaktır. Yani ilk tercihini çok sağlam bir yere yapmamış olan bir doktorun 2. ve 3. tercihi kesin gidebileceği bir yer olmalı aksi takdirde hiçbir tercihine atanamazsa genel kuraya kalır. Hiçbir tercihine atanamayan ve tercih yapmayan doktorlar için normal kuranın hemen ardından genel kura yapılır ve normal kuradan boş kalan yerlere doktorlar rasgele atanır. Tercih yaparken tercih yapılan şehir, görev şekli önemlidir. TSM, acil servis ve 112 komuta tercihlerinden biri yapılır. TSM görev bakımından daha uygun ve aile hekimi olabilme durumlarına sahip olduğu için genelde ilk sıraya yazılır.

 

Kuralardan sonra 10 gün içerisinde tebligat yayınlanır ve bu tebligat uyarınca doktorlar en fazla 15 gün içerisinde göreve başlamak durumundadır. Bu süre içerisinde başlangıcını yapmayan doktor istifa etmiş sayılır, buna müstafi denir.

 

İstifa ve TUS

Göreve başlayan bir doktor mecburi hizmet süresini bitirmeden istifa ederse 6 ay, göreve başlangıcını yapmazsa yani müstafi ise 12 ay memurluk yapamaz. Bu süre doldurduktan sonra ancak bir kuraya katılıp tekrar memur olabilir. Ayrıca göreve başlayıp istifasını veren bir doktor istifasının kabul edilmesi için gereken 1 aylık zorunlu beklemeyi yapmadan ayrılırsa yine müstafi sayılır, buna dikkat etmek gerekir. Gerekli bekleme cezası biten bir doktor tekrar kuraya katılmak için yazılı başvuru yapması gerekir, yoksa kuraya katılamaz.

İstifa etmiş kişinin 6, müstafi olan kişinin 12 aylık ceza süresinin yalnızca son 3 ayı ve sonrasına denk gelen dönemde TUS'a giren bir doktor Sağlık Bakanlığı kadrolarını TUS'ta tercih edebilir. Üniversite kadrolarına TUS'ta tercih yapacak kişiler için bu konuda herhangi bir sorun olmayıp istedikleri zaman bu kadroları tercih edebilirler.

 

Dr. Enes Başak

https://www.instagram.com/drenesbasak