Forum

Konu ve mesaj oluşturabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.

Ischemi hak.

Herkese iyi gunler dilerim. Kayin pederimin kalp sonuclari bu sekilde. Yorumlayabilecek varsa cok tesekkür ederim simdiden.

 

MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ (GATED SPECT) 140 mikrogram/kg/dk iv adenozinin 6 dakika süresince uygulanması ve infüzyonun 3.dakikasında 8 mCi Tc-99m MIBI enjeksiyonu ve 3 saat sonra istirahat halinde 24mCi Tc-99m MIBI enjeksiyonu ile yapılan farmakolojik miyokard GATED perfüzyon SPECT çalışmasında; Görüntüler transaksiyal koronal ve sagittal düzlemlerde görsel olarak ve 4D-MSPECT bilgisayar programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Stress ve rest görüntülerinin değerlendirilmesinde, sol ventrikülde inferior duvar orta ve bazal segmentte ve inferoseptal duvar bazal segmentte reversible hafif hipoperfüzyon izlenmiştir. Sol ventrikülün diğer duvarlarında perfüzyon normaldir. Bulgular sol ventrikülde tanımlanan duvarlarda hafif iskemi ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Gated çalışmanın değerlendirilmesinde sol ventrikül duvar hareketleri normokinetiktir. Sistol esnasında tüm duvarların kalınlaşması normaldir. LV ejeksiyon fraksiyonu %62 (EDV:90 ml, ESV:34 ml) olarak hesaplanmıştır. Semikantitatif analizde iskemi skoru %4-5 olarak hesaplanmıştır. YORUM: İnferior duvar orta ve bazal segmentte ve inferoseptal duvar bazal segmentte hafif farmakolojik stres iskemisi. NOT: Semikantitatif Analizde İskemi Skoru Değerlendirmesi % 0 -2 Normal- Şüpheli iskemi % 3-5 Hafif düzeyde iskemi % 6- 9 Orta düzeyde iskemi ≥% 10 Ciddi düzeyde iskemi 19177282546