Fizyoloji – 2. Tekrar

Ders Programı; 1. Gün – Hücre ve Dokular 2. Gün – KVS – Solunum Sistemi – Nöro 3. Gün – Gastroenteroloji – Endokrinoloji – Üriner Sistem – Lenfatik Sistem –

Fizyoloji – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Hücre ve Dokular 2. Bölüm – Dolaşım ve Solunum Sistemi – Sinir Sistemi 3. Bölüm – Endokrin – Üriner – GİS – İmmün Sistem 4.