Dahiliye – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Romatoloji – Nefroloji 2. Bölüm – Kardiyoloji 3. Bölüm – Hematoloji 4. Bölüm – Onkoloji – Göğüs Hastalıkları 5. Bölüm – Gastroenteroloji 6. Bölüm –

Pediatri – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Yenidoğan 2. Bölüm – Kardiyoloji – Metabolik Hastalıklar 3. Bölüm – Gastroenteroloji – Solunum 4. Bölüm – Nöroloji – Nefroloji 5. Bölüm – Hematoloji –

Patoloji – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Hücre Hasarı – İnflemasyon – İmmünoloji – Onarım – Neoplazi 2. Bölüm – Çevresel Hastalıklar – Pediatrik – Solunum Sistemi – Kardiyak Hastalıklar – Vasküler

Mikrobiyoloji – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Temel Mikrobiyoloji 2. Bölüm – İmmünoloji 3. Bölüm – Parazitoloji 4. Bölüm – Bakteriyoloji 5. Bölüm – Viroloji

Küçük Stajlar – 1.Tekrar

Ders programı 6 parttan oluşan “Vaka Soru Kampı” dersini içerir. Slaytı ilk dersin ekinden alabilirsiniz.

Kadın Doğum – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Jinekoloji 2. Bölüm – Gebelik – Perinotoloji – Doğum 3. Bölüm – Jinekolojik Onkoloji – İnfertilite – Konstrasepsiyon – Menopoz

Genel Cerrahi – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Sıvı & Elektrolik ve Asit-Baz Dengesi – Beslenme – Travma – Travmaya Endokrin Yanıt – Cerrahi alan enfeksiyonları 2. Bölüm – Şoklar – Yara iyileşesi,

Fizyoloji – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Hücre ve Dokular 2. Bölüm – Dolaşım ve Solunum Sistemi – Sinir Sistemi 3. Bölüm – Endokrin – Üriner – GİS – İmmün Sistem 4.

Farmakoloji – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Farmakoloji Giriş – OSS 2. Bölüm – Kardiyovasküler sistem – Endokrin Sistem 3. Bölüm – Santral Sinir Sistemi 4. Bölüm – Otokoid – NSAII –

Biyokimya – 1.Tekrar

Ders programı; 1. Bölüm – Hücre ve Organeller – Serbest Oksijen Radikalleri – Ksenobiyotikler – G Proteinleri – Elektron Transport Zinciri – Karbonhidratlara Giriş – Glikoliz – TCA 2. Bölüm